صرافی افتاب ترکیه خدمات خرید و فروش لیر و دلار یورو، حواله ارزی بین المللی سوئیفت پی پال وب مانی وسترن یونیون، نقد کردن درآمد ارزی را ارائه می کند خرید و فروش لیر و دلار یورو، حواله ارزی بین المللی سوئیفت ی پال وب مانی وسترن یونیون،